MVOwin en SEPA, wat moet ik doen?

Top  Vorige  Volgende

We hebben op dit moment voor iedereen een SEPA versie gereed.

 

Dit is voor de gebruikers van de 5-versie de 5.19 en voor de grbuikers van de 3-versie de 3.19j (de 3.19k is onderweg)

 

Wil u gebruik maken van alle mogelijkheden van MVOwin en SEPA dan zult u de laatste versie moeten installeren. Gebruikt u nu de 3-versie dan moet u ook de laatste versie downloaden en installeren. Zie hiervoor : http://www.microbit.nl/MVOWIN/hoe_installeer_ik_de_nieuwste_.htm

 

 

Heeft u de laatste versie geïnstalleerd dan start u het programma op. Allereerst vult u uw eigen gegevens in via path: Stamgegevens, Pakketinstellingen, TAB Incasso:

 

Dit zijn:

- Eigen IBANnummer van het rekeningnummer waarop u de incasso wil ontvangen.

- Eigen BIC van het rekeningnummer waarop u de incasso wil ontvangen.

- InzendersID, dit is het nummer van uw incasso overeenkomst met de bank.

 

incasso sepa stam

NB. Alle overige gegevens kunt u gewoon laten staan zoals ingevuld.

 

Klik daarna op OK.

 

Daarna moet u afhankelijk van uw wensen de volgende handelingen nog verrichten:

A. Vullen van de IBANrekeningnummers bij uw clienten, dit kan handmatig of in een batch door ons uitgevoerd worden tegen betaling.

B. Vullen van de Incasso overeenkomsten zodat u uw incasso bij de bank kan aanbieden conform de SEPA regels.

 

A. Vullen van de IBANrekeningnummers bij uw clienten

 

client IBAN stam

1 Gebruikersnummer (staat vast)

2 Dienst waarvoor de gegevens vastgelegd worden (dit kan dus verschillen per dienst)

3 Betaalwijze

4 Rekeningnummer Bank

5 Rekeningnummer Giro

6 IBANnummer

7 BIC

8 Betalersnummer (indien iemand anders voor deze client betaald)

9 Afwijkend factuuradres, indien de factuur ergens anders naartoe gestuurd moet worden.

 

Vul per client, per Dienst de IBAN en BIC in. Indien u gebruik maakt van verzamelfactuur volstaat met de registratie op verzamelfactuur. NB. Let op: indien 1 dienst niet op verzamelfactuur staat zal, indien deze gefactureerd moet worden ook apart de registratie van de facturatiegegevens vastgelegd moeten worden.

 

OPM: zolang u nog niet volledig over bent op IBAN moet u zowel het "oude" rekeningnummer als het IBANnummer moeten registreren.

 

Indien u deze handelingen niet handmatig wil uitvoeren kunnen wij tegen betaling de handelingen voor u verrichten, neem hiervoor contact op met 0495-531698.

 

 

B. Vullen van de Incasso overeenkomsten zodat u uw incasso bij de bank kan aanbieden conform de SEPA regels.

 

Ga hiervoor naar Factureren, incassomandaten, het volgende scherm verschijnt:

gebr.incassomandaat

klik op de knop massaal mandaat aanm het volgende scherm verschijnt:

 

aanmaak mandaten

1 Gebruikersnummer (selecteer voor welke gebruikers u de mandaten wil aanmaken, standaard voor alle gebruikers)

2 Vink deze optie aan als u meteen voor alle diensten mandaten wil vastleggen

3 Vink optie 2 niet aan als u per dienst mandaten wil vastleggen

4 Hier kunt u een prefix aangeven bv. de eerste letter van de dienst (M= maaltijden; A= Activiteiten, etc) (niet verplicht, zonder prefix alleen kenmerk gebruikersnummer)

5 Hier kunt u een postfix aangeven bv. een volgnummer 1. (niet verplicht, zonder postfix alleen kenmerk gebruikersnummer of prefix + gebruikersnummer)

6 Vul hier de datum van de overeenkomst in (voor bestaande overeenkomsten mag u hier 01-11-2009 invullen.

7 Vink deze optie aan als het een overeenkomst betreft voor eenmalige incasso

 

Klik daarna op Go en de mandaten worden aangemaakt. U krijgt daarna het Overzicht te zien met de mandaten en bij de gebruiker ziet u ze terug indien de gebruiker de betaalwijze op incasso heeft staan.

mandaat gebr

 

 

AD 1. Indien u voor 1 deelnemer een mandaat wil aanmaken kan dat ook via deze optie, typ dan twee keer hetzelfde klantnummer in, bv. vanaf 214 t/m 214. (er zal nu alleen een mandaat aangemaakt worden voor client met nummer 214)

 

Tevens is er een mogelijkheid om, als u de klant voor u heeft (via deelnemers, deelnemers) op het tabblad Alg/Factuur een mandaat aan te maken per deelnemer. Klik op de knop verzamelfactuur, volgende scherm verschijnt:

wijzfactgeg

Klik vervolgens op nieuw voor een "standaard" mandaat (voorloopnullen en gebruikersnummer)

Indien u een specifiek Incassomandaat wil vastleggen typt u in de lege regel achter Incasso-mandaat het betreffende incassomandaat bv. IMD0003059001 en daarna op nieuw, het volgende scherm verschijnt:

gebrincassmandaat

Vul de startdatum van de mandaat in en klik op OK

Vink eenmalig aan als het een eenmalige incasso betreft!

 

Daarna keert u terug naar het vorige scherm en ziet u het ingevoerde mandaat en de startdatum. Klik hierna op OK.

 

 

AD 3. het dropdownmenu kan verschillen en is afhankelijk van welke modules u geactiveerd heeftdiensten drop

 

 

 

Indien u alle mandaten heeft vastgelegd bent u klaar om de "normale" handelingen weer te verrichten maar dan conform de SEPA regels. U vind hiervoor op verschillend plaatsen in het programma opties aan met daarachter (SEPA). Zolang u niet geheel over bent naar SEPA blijven de bestaande opties zichtbaar. Dit is bijvoorbeeld bij:

overz fact deelnemer

Overzicht facturen per deelnemer, kies Acceptgiro (SEPA) voor de acceptgiro met IBAN en Acceptgiro voor de standaard acceptgiro met rekeningnummer.

 

overz fact.run

Overzicht factuurrun,

kies Acceptgiro (SEPA) voor de Acceptgiro met IBAN en Acceptgiro voor de standaard acceptgiro met rekeningnummer.

Kies Incasso (SEPA) voor de Incasso in SEPA formaat (XML) of Incasso voor de "oude"  clieop03 formaat.

 

exact export

Kies bij de export naar uw boekhoudprogramma voor Debirteuren exporteren (SEPA) indien u de IBAN en BIC wil mee exporteren

 

Mocht u nog vragen hebben dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.