Welkom bij MVOWIN
Opzet van MVOWIN
1. Algemeen
Pakketinstelling (algemeen)
Hoe stel ik wachtwoorden in?
Hoe meld ik een deelnemer aan ?
Hoe zoek ik naar bestaande deelnemers ?
Hoe voer ik een deelnemer in zonder aanmeldingen?
Hoe werkt de controle op bestaande deelnemers?
Wijzigen of beeindigen van een bestaande gebruiker
Hoe maak ik een overzicht van deelnemers met een einddatum?
Postcode-tabel
Pakketinstelling voor postcode tabel
Installatie van de postcode tabel
Werking van het postcode programma
Onderhoud van de postcodes
Via de postcodetabel
Via internet
Handmatig
Postcode wijziging door Herindeling
2. Maaltijd modules
Maaltijden Koelvers
Pakketinstellingen van koelvers.
Hoe voer ik de stamgegevens in van Koelvers?
Bezorgroutes
Menugegevens
Menugegevens importeren
Artikelgegevens
Hoe leg ik de prijzen vast?
Hoe voer ik koelvers gegevens in bij een deelnemer ?
Hoe maak ik bestelformulieren voor mijn deelnemers?
Hoe voer ik bestellingen in ?
Hoe voer ik Weekbestellingen in ?
Faxlijst
Staffellijsten
Totalen overzicht
Hoe verstuur ik mijn bestelling?
Routelijst
Hoe krijg ik een leeftijdsoverzicht van de deelnemers
Scannen
Hoe kan ik Forms bestelformulieren printen
Hoe kan ik Forms scanbestand importeren
Maatwerk SWO Zwijndrecht
Importeer Gebruikers
Exporteer Factuurgegevens
Maaltijden Vriesvers
Pakketinstellingen voor vriesvers
Hoe voer ik Vriesvers gegevens in bij een deelnemer ? (COPY)
Hoe voer ik vriesvers bestellingen in ?
Hoe stuurt u een bestelling door naar de leverancier ?
Hoe haal ik de artikelen op ?
Hoe plaats ik een bestelling in voorraad ?
Onderhoud in voorraad
Bestelling uit voorraad leveren
Raadplegen Artikelen
Hoe stel ik de prijzen van vriesvers in?
Warme Maaltijden
Pakketinstellingen voor warme maaltijden
Hoe voer ik de stamgegevens in voor de warme maaltijden?
Hoe voer ik warmemaaltijd gegevens in bij een deelnemer ?
Hoe voert u de bestellingen voor de warme maaltijd in ?
Hoe voer ik huisbezoeken in ?
Hoe zie ik de bestelling zoals deze bekend is bij de keuken ?
Hoe voer ik mutaties in bij een deelnemer ?
Hoe voer ik blokkade’s in ?
Overzicht Mutatielijst voor de keuken(s).
Overzicht Staffellijst.
Overzicht weeklijst.
Overzicht Routelijst.
Hoe exporteer ik gegevens naar de Keuken ?
Hoe importeert u de menugegevens van de keuken ?
Hoe kan ik een Staffelcontrolelijst uitdraaien ?
Hoe krijg ik een controlelijst in Excel ?
Import menukeuzes uit de keuken
Versaantafel als keuken in gebruik nemen
Versaantafel bestelformulier aanmaken
Versaantafel bestelling registreren
Warme Maaltijden Componenten
Artikelen toevoegen
Menukalender toevoegen
Menukalender vullen
Menucyclus vullen
Invoeren bestelling WM Componenten
Route instellen en bijzonderheden
Huur Magnetrons
Instellingen verhuur
Toevoegen van een magnetron
Verhuren van magnetron
Facturatie van Magnetrons
Open eettafel
Hoe voer ik de open eettafel in?
Voorraad
Voorraad
3. Activiteiten en Cursussen
Pakketinstellingen van activiteiten en cursussen
Hoe voer ik een nieuwe activiteit of cursus in ?
Hoe voer ik een nieuwe groep in ?
Hoe voegt u deelnemers toe bij groepen ?
Hoe plaats je mensen op een wachtlijst?
Hoe voegt u de locatie en tijden toe bij groepen ?
Hoe voegt u een docent toe bij groepen ?
Hoe leg ik deelnemers vast die geen contributie betalen?
Factuurtermijnen toevoegen bij groepen ?
Hoe kunt u docenten/vrijwilligers toevoegen ?
Hoe exporteert u de reserveringen ?
Hoe draait u de contracturen uit ?
Overzicht uren per docent per locatie.
Overzicht activiteitencontrole
Kan ik activiteiten van het vorige seizoen overnemen?
Etiketten docenten
Factuurtermijnen
Management informatie A&C
4. Activiteiten bemiddeling voor ouderen (ABVO)
Een bestaande deelnemer voor de ABVO invoeren
5. Dagverzorging
Hoe plaats ik iemand op de wachtlijst ?
Hoe plaats ik iemand op de dagverzorging, zonder wachtlijst ?
Vanuit de wachtlijst naar geplaatste zorg plaatsen ?
Hoe maak ik een aanwezigheidslijst ?
Hoe maak ik een Routelijst ?
6. Alarmering
Pakketinstellingen alarmering
Hoe registreer ik mijn alarmeringsapparaten?
Hoe kunt u artsen toevoegen aan wie een alarm gemeld moet worden?
Functies van alarmering
Alarmeringsoverzichten
7. Clientvolg
Clientvolg: Korte handleiding
Algemeen
Invoeren
Hoe voer ik een hulpvraag in ?
Hoe meld ik een deelnemer aan ?
Hoe leg ik een actie vast ?
Hoe koppel ik een begeleidingsplan aan een hulpvraag?
Zoeken
Hoe krijg ik een overzicht van al mijn hulpvragen ?
Hoe krijg ik een overzicht van al mijn acties ?
Hoe zoek ik een deelnemer met een hulpvraag op ?
Printen
Printen dossier
Printen hulpvraag
Een sabloon printen in word
Management informatie Clientvolg
Management informatie Clientvolg
Urenregistratie
Hoe worden de uren ingevoerd die voor een Actie zijn besteed ?
Uren ingevoerd voor groepsactiviteiten e.d. ?
Preventieve huisbezoeken
Stappen in preventieve huisbezoeken
8. Mantelzorg
Mantelzorg algemene instellingen
9. Klussen
Inleiding
Het instellen van de klusmodule
Aanmelden / activeren van een gebruiker voor klussen
Een nieuwe opdracht toevoegen
Het inplannen van een opdracht
Het uitvoeren van een opdracht
Het realiseren van een opdracht
Het factureren van een gerealiseerde opdracht
Planning, verlof, agenda
Management informatie Klussen
10. Vrijwilligers service
Vrijwilligers overzicht
Aanvraag invoeren
Aanvraag bemiddelen
11. Facturering
Pakketinstellingen voor facturering
Hoe maak ik een factuur aan?
Hoe maak ik een (SEPA) incasso aan?
Hoe print ik verkoopfacturen?
Hoe registreer ik / hou ik bij welke verkoopfacturen zijn betaald?
Hoe maak ik een apart factureringsadres aan?
Hoe pas ik een kortingspercentage(s) toe?
Hoe voeg ik een FactuurLogo toe
Hoe leg ik een factuurdebiteur vast?
Hoe voeg ik een extra factuurregel toe?
Hoe importeer ik verkoopfacturen en klanten in mijn boekhoudkundigprogramma?
Wat moet ik instellen voor de koppeling?
12. FAQ and Troubleshooting
FAQ en Troubleshooting
Stamgegevens en tabellen
Het plaatsen van een update
21% BTW in MVOwin
13. Relatiebeheer
Hoe werkt de module relatiebeheer?
Importeren personen en relaties
Mailing maken
MVOwin en SEPA, wat moet ik doen?
Hoe installeer ik de nieuwste versie?
Prijsoverzicht
Algemene voorwaarden

© 10 februari 2015 JMD/ Microbit Automatisering